Edith Cammenga

Kunstproject Bierumer School
E. Cammenga
1 juli 2022 tot 30 september 2022

Kwal

Werktitel: Geschetste zoute Maritopen, met bijkomstige strandingen.

Het project richt zich op een aantal verschillende werk- en ontdekkingsvelden, die op dynamische wijze langszij liggen. Het hoofdthema is het bestuderen van de Waddenzee, het Waddenland en de bewoners daarvan. Daarbij worden de volgende aspecten extra uitgelicht:
1. de Eems/Dollard uitlopend in de Noordzee tussen het eiland Borkum en Rottumeroog;
2. de Eems voor de kust van Bierum Hoogwatum, de bocht van Watum, de platen Hond en Paap, een prachtige plaat in de vorm van een voet met tenen van slib, met sliblagen laag dynamisch laag litoraal, laag dynamisch midden litoraal en een paar plekken hoog dynamisch litoraal;
3. het VOC scheepswrak Het Kasteel van Medemblik, specifiek in relatie tot de rijkdom aan natuurlijke vormen in dit gebied;
4. Bierum/Hoogwatum, waar zich een verdwenen begraafplaats met kapel bevindt;
5. oriëntatiepunten vanuit de Eems, zoals het Bosch van Watum; 6. dieren en planten van de Waddenzee, waarvan de veranderingen met natuurhistorisch plezier worden beschouwd;
7. de wisselwerking van land, atmosfeer en zee, met aandacht voor de bedreigingen door hoogwater, regen en storm die het land al decennia kwetsbaar maken, maar ook het tegenovergestelde, zie [Bijlage 1];
8. het veelvuldig verdwijnen van dorpen en land in het water;
9. het bedreigde land achter de dijk in een kom van implosie, een bijna vormloze tegenstranding van land, zie [Bijlage 2]; en 10. flora en fauna, zie [Bijlage 3]
Het project zal van juli tot en met september 2022 op locatie in Bierum worden uitgevoerd, als kunstenaar in residentie. Water, herinnering, lucht, dieren en planten gaan een uitwisseling met elkaar aan, in verdere relatie met de menselijke emotie en de lichamelijkheid, zodat een maat zichtbaar wordt die zowel binnen als buiten en de scheiding van de twee beschrijft. Het werk wordt zo intiem en kwetsbaar. Voorbeelden van mogelijke werken zijn aquaria, luchtpompen, waterzuivering, objecten gevuld met wieren en water, een installatie van een menselijke stranding, en assemblages, maar ook filmprojecties en schetsen. Zo ontvouwt zich een zoektocht naar letterlijke en figuurlijke wrakken. In het project wordt gezocht naar externe verbanden en verbindingen. Bijlage 1: Prehistorie Tussen Landegge aan de Eems en Sellingen (Westerwolde) liep ooit een grote rivier, die aan het eind van de prehistorie in het Bourtangermoeras is verdwenen. Deze aftakking van de Eems is waarschijnlijk het begin van de Ruiten Aa. De oeverzone van deze Eems was in de prehistorie druk bewoond en vormde tot in de IJzertijd een belangrijke verbinding met het Emsland. Voor zover bekend verlandde de rivier vanaf de Midden IJzertijd en werd opgevuld door veen, maar de oorzaken van de verlanding zijn nog onduidelijk. Er is een hypothese de bewoners van Westerwolde aan het einde van de prehistorie vanwege deze verlanding naar het noorden migreerden via de linkeroever van de Eems. Dit verhaal laat zien dat land hoog-dynamisch kan zijn, wat veel bijkomstige mutaties veroorzaakt, of anders gezegd bijkomstige strandingen. Bijlage 2: De kwetsbaarheid van land Sommige stukken land klinken meer en meer in zonder nieuw toegevoegde grond en slib van de Eems. Ooit was het land gevormd door middel van overstroomde kwelders vruchtbaar. Het indijken door de eerste monniken werkte hiervoor averechts. Bijlage 3: Flora en fauna De regio herbergt veel kwetsbare flora en fauna, bijvoorbeeld:
1. êên van de laatste oude granietdijken bij Delfzijl met bijzondere korstmossen;
2. klein en groot zeegras;
3. snavelrupia;
4. honderden soorten plankton (waaronder eencelligen);
5. wieren;
6. planten zoals de zeealsem, de zeeaster en de zeeweegbree;
7. kreeftachtigen;
8. weekdieren zoals Wadslakjes, mosselen en kokkels; en
9. andere dieren zoals sponzen, kwallen, vogels, vissen en zoogdieren.
Deze soorten vormen een uitnodiging tot natuurhistorisch kwetsbaar plezier


Bijlage 1
Prehistorie Tussen Landegge aan de Eems en Sellingen (Westerwolde) liep ooit een grote rivier, die aan het eind van de prehistorie in het Bourtangermoeras is verdwenen. Deze aftakking van de Eems is waarschijnlijk het begin van de Ruiten Aa. De oeverzone van deze Eems was in de prehistorie druk bewoond en vormde tot in de IJzertijd een belangrijke verbinding met het Emsland. Voor zover bekend verlandde de rivier vanaf de Midden IJzertijd en werd opgevuld door veen, maar de oorzaken van de verlanding zijn nog onduidelijk. Er is een hypothese de bewoners van Westerwolde aan het einde van de prehistorie vanwege deze verlanding naar het noorden migreerden via de linkeroever van de Eems. Dit verhaal laat zien dat land hoog-dynamisch kan zijn, wat veel bijkomstige mutaties veroorzaakt, of anders gezegd bijkomstige strandingen.

Kluut
Bijlage 2 De kwetsbaarheid van land
Sommige stukken land klinken meer en meer in zonder nieuw toegevoegde grond en slib van de Eems. Ooit was het land gevormd door middel van overstroomde kwelders vruchtbaar. Het indijken door de eerste monniken werkte hiervoor averechts.

Bijlage 3 Flora en fauna
De regio herbergt veel kwetsbare flora en fauna, bijvoorbeeld:
1. êên van de laatste oude granietdijken bij Delfzijl met bijzondere korstmossen;
2. klein en groot zeegras;
3. snavelrupia;
4. honderden soorten plankton (waaronder eencelligen);
5. wieren;
6. planten zoals de zeealsem, de zeeaster en de zeeweegbree;
7. kreeftachtigen;
8. weekdieren zoals Wadslakjes, mosselen en kokkels;
9. andere dieren zoals sponzen, kwallen, vogels, vissen en zoogdieren. Deze soorten vormen een uitnodiging tot natuurhistorisch kwetsbaar plezier